THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT TỐT NGHIỆP HỌC SINH TRUNG CẤP KHÓA 17K11-2, 18K12-1 NĂM HỌC 2019-2020( ĐỢT 2)

12/04/2020
504 lượt xem

*** Căn cứ kế hoạch số 29/KH-KTCNHV-ĐT ngày 21 tháng 8 năm 2020 của Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương về xét công nhận tốt nghiệp của học sinh hệ trung cấp Khóa 17K11-1 (Niên khóa 2017-2019), Khóa 17K11-2 (Niên khóa 2017-2020) và Khóa 18K12-1 (Niên khóa 2018-2020) của năm học 2019-2020,

*** Phòng Đào tạo công bố Danh sách công nhận tốt nghiệp cho học sinh hệ Trung cấp Khóa 17K11-1,2 và Khóa 18K12-1 theo Quyết định số 202/QĐ-KTCNHV-ĐT ngày 03/12/2020 về công nhận và cấp bằng tốt nghiệp học sinh hệ trung cấp Khóa 17K11-1,2 và Khóa 18K12-1 năm học 2019-2020( Đợt 2). Học sinh vui lòng xem thông tin chi tiết tại đây ->>>  TẢI VỀ