Thông báo về nghĩ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2022

26/04/2022
666 lượt xem

THÔNG BÁO

Về việc nghỉ Lễ và tham gia các hoạt động Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2022

 

Căn cứ Kế hoạch số 04/KH-ĐTN-HSSV ngày 01/04/2022 về hoạt động Quốc lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2022 (Mùng 10 tháng 3 âm lịch) đã được Hiệu trưởng phê duyệt;

Căn cứ Thông báo số 14/TB-KTCNHV ngày 04/04/2022 về việc nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2022;

Căn cứ Tiến độ đào tạo năm học 2021 – 2022 của Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương;

Căn cứ thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2021 – 2022.

Phòng Đào tạo thông báo đến học sinh, học viên như sau:

+ Ngày 09/04/2022 (Thứ bảy), học sinh học theo thời khóa biểu của Khoa/Bộ môn.

+ Tất cả học sinh, học viên các lớp được nghỉ học ngày 11/04/2022 (Thứ hai).

+ Ngày 12/04/2022 (Thứ ba) học sinh và học viên đi học lại bình thường theo thời khóa biểu.

Kính đề nghị quý Lãnh đạo Khoa/ Bộ môn và giáo viên chủ nhiệm hỗ trợ phòng Đào tạo thông báo đến học sinh thực hiện theo thông báo này.

Trân trọng./.