Lịch đi học trở lại của học sinh theo Thông báo số 15/TB-TCNHV ban hành ngày 09/5/2020.

05/09/2020
407 lượt xem

Căn cứ công văn số 975/TCGDNN-HSSV ngày 08/5/2020 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp về các quy định mới về giãn cách xã hội đối với cơ sở Giáo dục nghề;

Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương thông báo đến toàn thể học sinh lịch đi học lại như sau:

  • Học sinh đi học trở lại từ ngày 11/5/2020 theo thời khóa biểu cũ được áp dụng từ ngày 03/02/2020 đăng trên website của trường.

Lưu ý:

  • Các lớp văn hóa 4 môn đang học online: Vẫn tiếp tục học văn hóa 4 môn online đến hết ngày 17/5/2020, từ ngày 18/5/2020 học văn hóa 4 môn tập trung tại trường. Từ ngày 11/5/2020 học nghề tập trung tại trường.
  • Các lớp văn hóa 4 môn không học online: Học tập trung nghề và văn hóa 4 môn tại trường từ ngày 11/5/2020.
  • Các lớp đang học môn Chính trị online: Vẫn tiếp tục học online môn Chính trị đến hết ngày 30/5/2020. Từ ngày 01/6/2020 học nghề tập trung tại trường theo thời khóa biểu của Khoa được đăng trên website.
  • Các lớp văn hóa 7 môn: Học văn hóa tập trung tại trường từ ngày 18/5/2020. Học nghề tập trung tại trường từ ngày 11/5/2020.

Học sinh quay trở lại trường học bình thường nhưng vẫn phải phòng, chống dịch Covid-19 như sau:

  • Không bắt buộc thực hiện giãn cách trong trường học, lớp học. Không bắt buộc đeo khẩu trang trong lớp học. Tiếp tục thực hiện các biện pháp bắt buộc đeo khẩu trang tại nơi công cộng, ngoài phạm vi trường học, trên các phương tiện giao thông công cộng.

Đề nghị học sinh thực hiện nghiêm túc thông báo này.