Thông báo tổ chức cuộc thi “Sáng tạo thông điệp – SLOGAN”

18/01/2024
749 lượt xem

THÔNG BÁO
TỔ CHỨC CUỘC THI “SÁNG TÁC THÔNG ĐIỆP –  SLOGAN”

 Thực hiện chỉ đạo của Ban giám hiệu;

BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, BCH Công Đoàn Trường Trung cấp nghề Kỹ Thuật Công nghệ Hùng Vương phối hợp các Phòng/Khoa/Bộ môn xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc thi “Sáng tạo thông điệp – SLOGAN” cụ thể như sau:

 1. Đối tượng dự thi: Là Cán bộ, Viên chức, Người lao động, Đoàn viên và học sinh của nhà trường.
 1. Thể lệ cuộc thi:
  Thể hiện hai nội dung sau:

  Nội dung 1: Những Slogan mang tính định hướng phát triển nhà trường, tự tin, hội nhập.
  Nội dung 2: Những Slogan cổ vũ, động viên tinh thần học tập, phát hiện, bồi dưỡng kỹ năng của học sinh.
 1. Hình thức dự thi: Cán bộ, Viên chức, Người lao động, Đoàn viên và học sinh tham gia cuộc thi “Sáng Tác Thông Điệp – Slogan” truy cập theo đường link sau:

Thời nạn nộp bài: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 25 tháng 01 năm 2024.

 • Chú ý: Trường Trung cấp Nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương giữ quyền chủ sở hữu đối với các Sologan dự thi; đồng thời được toàn quyền sử dụng, quyết định, kể cả việc đăng ký quyền sở hữu trí tuệ đối với các Sologan dự thi.
 1. Cơ cấu giải thưởng:
  Cơ cấu giải thưởng áp dụng cho 2 nội dung như sau:
 • Nội dung 1: 01 giải Nhất : 1.000.000 (Một triệu đồng)
 • Nội dung 2: 01 giải Nhất : 1.000.000 (Một triệu đồng)
 • 06 giải Khuyến Khích cho 2 nội dung: mỗi giải 200.000 (Hai trăm nghìn đồng).

Kính đề nghị Quý lãnh đạo Phòng/Khoa/TT/Bộ môn phối hợp thông báo đến CB – VC – NLĐ và học sinh để đăng ký tham gia đầy đủ và hiệu quả.
Trân trọng thông báo./.

Thông báo tổ chức cuộc thi “Sáng tạo thông điệp – SLOGAN” (Xem tại đây)

Bài viết cùng chủ đề: