THÔNG BÁO Về danh mục văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực và văn bản quy phạm pháp luật bãi bỏ toàn bộ, một phần về lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp năm 2021

26/06/2021
523 lượt xem

Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương thông báo danh mục văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực và văn bản quy phạm pháp luật bãi bỏ toàn bộ, một phần về lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp năm 2021 như sau:TB 42 23.6.21 Danhmuc VBQPPL có hieuluc, bi baibo 2021

Bài viết cùng chủ đề: