QUYẾT ĐỊNH Về ban hành và đưa vào áp dụng ngân hàng đề thi, câu hỏi thi kết thúc môn học, mô đun ngành, nghề Bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí và nghề Cơ điện tử, trình độ trung cấp năm 2023

16/10/2023
188 lượt xem

Trường TCN KTCN Hùng Vương ban hành và đưa vào áp dụng ngân hàng đề thi, câu hỏi thi kết thúc các môn học, mô đun ngành, nghề Bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí và Cơ điện tử, trình độ trung cấp kể từ năm học 2023-2024.

Nội dung chi tiết:

  • QĐ ban hành và đưa vào áp dụng ngân hàng đề thi, câu hỏi thi môn học, mô đun Nghề BTHTTBCK xem tại đây
  • QĐ ban hành và đưa vào áp dụng ngân hàng đề thi, câu hỏi thi môn học, mô đun Nghề CĐT xem tại đây