Ngày hội sách và ngày hội văn hoá đọc lần 1 năm 2022

19/04/2022
558 lượt xem

‘Sách và Chuyển đổi số’ là chủ đề của ngày Sách và Ngày hội văn hóa đọc lần thứ 1 năm 2022 đang được diễn ra tại TP.HCM. Đặc biệt, ứng dụng công nghệ Metaverse tại Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam đã tạo được nhiều dấu ấn quan trọng.”

Xem chi tiết: Tại đây.

Bài viết cùng chủ đề: