Cuộc thi ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp năm 2021 – Chủ đề “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thời đại 4.0” – HV Startup Kite 2021

18/06/2021
2915 lượt xem

Logo

1. Đăng ký tham gia dự thi:

  • Link đăng ký online
  • Thời hạn đăng ký: bắt đầu từ ngày 18/06/2021 đến hết ngày 25/06/2021.

2. Biểu mẫu hồ sơ dự thi Startup kite 2021: Tải biểu mẫu hồ sơ

  • Thời hạn tiếp nhận hồ sơ: bắt đầu từ ngày 26/06/2021 đến hết ngày 02/08/2021.
  • Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Phòng CTHS-SV – F1.4
  • Gửi Hồ sơ bao gồm:
    + Bản cứng về ý tưởng: xem phần VIII Quy định dự thi của Thể lệ cuộc thi.
    + Bản file mềm gửi về địa chỉ email: phongcthssv@hungvuongtech.edu.vn.

3. Kế hoạch cuộc thi: Tải về

4. Thể lệ cuộc thi: Tải về

Bài viết cùng chủ đề: