Họp Hội đồng trường thông qua “Đề án vị trí việc làm trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương”

13/04/2022
1226 lượt xem

Chiều ngày 13/4/2022, Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương đã tổ chức Họp Hội đồng trường thông qua “Đề án vị trí việc làm trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương”.

Tham dự cuộc họp gồm có:
– Ông Nguyễn Võ Xuân Kỳ – Phó Chủ tịch UBND Quận 5
– Cô Phạm Quang Trang Thủy – Hiệu trưởng nhà trường
– Thầy Nguyễn Ngọc Hạnh – Phó Hiệu trưởng nhà trường
– Cùng lãnh đạo các Phòng, Khoa/ Bộ môn, Trung tâm

1

Với sự khẩn trương, tích cực, nhà trường đã hoàn thành xây dựng, điều chỉnh Đề án vị trí việc làm; đây là tiền đề quan trọng của việc quản lý, tuyển dụng, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, chuẩn hóa đội ngũ công chức, viên chức nhà trường.

2

Với tinh thần làm việc hiệu quả, nghiêm túc, cuộc họp của Hội đồng Trường diễn ra thành công tốt đẹp. “Đề án vị trí việc làm” sẽ là một bước tiến có ý nghĩa quan trọng trong việc huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, nhất là nguồn lực con người để xây dựng Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương phát triển nhanh và bền vững.

Bài viết cùng chủ đề: