Khảo sát ý kiến CB-NV-GV Trường TCN KTCN Hùng Vương năm 2021

18/05/2021
776 lượt xem

Căn cứ Kế hoạch số 40/KH-KTCNHV-KTĐB ngày 17/5/2021 của Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương về khảo sát ý kiến Cán bộ – Giáo viên – Nhân viên của Trường năm 2021.
Nhằm phục vụ cho công tác đảm bảo chất lượng của nhà trường, ý kiến của Cán bộ – Giáo viên – Nhân viên (CB-NV-GV) sẽ giúp nhà trường đưa ra được các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, giảng dạy của trường.
Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng thông báo nội dung như sau:
1.Kính đề nghị toàn thể CB-NV-GV Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương thực hiện phiếu khảo sát ý kiến theo biểu mẫu online.
Cán bộ – Nhân viên nhà trường thực hiện khảo sát online theo link sau:Tại đây
– Giáo viên nhà trường thực hiện khảo sát online theo link sau:Tại đây
– Đối với CBGVNV không thực hiện khảo sát online được, vui lòng liên hệ P.KT&ĐBCL để lấy phiếu in sẵn hoặc in phiếu khảo sát từ file đính kèm.
2.Thời gian thực hiện từ 18/05/2021 đến hết ngày 23/05/2021.
3.Các thông tin về người trả lời sẽ giữ kín, mong nhận được câu trả lời của Quý Thầy, Cô một cách thẳng thắn và khách quan.
Kính đề nghị toàn thể CB-GV-NV nhà trường thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung trên phiếu khảo sát.

Bài viết cùng chủ đề: