– THIẾT KẾ ĐỒ HỌA QUẢNG CÁO

28/12/2020
2286 lượt xem

KHÓA HỌC: THIẾT KẾ ĐỒ HỌA QUẢNG CÁO

Học phí: 1.500.000 đ/ 10 tuần – 3 buổi/ tuần

Tốt nghiệp được cấp chứng chỉ theo quy định

Giảm 10% học phí cho học viên là Bộ đội xuất ngũ

Giảm 30% học phí cho học viên thuộc:

       Hộ nghèo, gia đình khó khăn

      Tái hòa nhập cộng đồng

      Thương binh, bệnh binh

     Con thương binh, con bệnh binh

Giảm 30% -> 50 % học phí cho học viên là người khuyết tật

NỘI DUNG KHÓA HỌC – THIẾT KẾ ĐỒ HỌA QUẢNG CÁO:

– Phân biệt ảnh Vector và Bitmap

– Nhận biết các hệ màu RGB, CMYK

– Biết cách thực hiện mẫu thiết kế trong Illustrator

– Nắm được các nguyên tắc và yếu tố trong thiết kế sản phẩm dành cho quảng cáo

– Thiết kế hoàn chỉnh được một số sản phẩm quảng cáo cơ bản.

– Sử dụng được phần mềm Adobe Illustrator

– Vẽ được hoàn chỉnh được bộ sản phẩm  xây dựng thương hiệu