THÔNG BÁO VỀ VIỆC BÁN TÀI SẢN THANH LÝ

28/04/2022
954 lượt xem

Căn cứ Quyết định số 71/QĐ-KTCNHV ngày 08 tháng 04 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương về việc thành lập Hội đồng thanh lý tài sản công;
Căn cứ Quyết định số 82/QĐ-KTCNHV ngày 27 tháng 04 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương về việc phê duyệt danh mục tài sản công cần thanh lý;
Căn cứ vào Biên bản ngày 12 tháng 04 năm 2022 của Hội đồng thanh lý tài sản công về việc kiểm tra tình trạng tài sản, xác định giá và hình thức bán tài sản thanh lý;
Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương thông báo tổ chức bán tài sản thanh lý đến các cá nhân, đơn vị trong và ngoài Trường có nhu cầu mua tài sản thanh lý theo nội dung sau:

1. Danh mục tài sản thanh lý (đính kèm danh mục).
2. Đối tượng được mời đăng ký mua thanh lý:
– Cán bộ, viên chức, giáo viên, nhân viên trong Trường.
– Các cá nhân, tổ chức bên ngoài Trường có nhu cầu.
(Ưu tiên cho cán bộ, viên chức, giáo viên, nhân viên trong Trường)
3. Hình thức bán thanh lý: Bán toàn bộ theo lô tài sản: Áp dụng cho mọi đối tượng.
4. Giá bán số tiền:
– Giá được bán theo phương thức chào giá cạnh tranh (bỏ phiếu kín)
– Trường hợp chào giá cạnh tranh cùng một giá. Trường sẽ tổ chức bốc thăm.
5. Thời gian xem và đăng ký mua tài sản thanh lý (từ 8g00 đến 16g00).
– Từ ngày 27 tháng 04 năm 2022 đến hết ngày 07 tháng 05 năm 2022
– Quá thời gian trên, nếu tài sản chưa có cá nhân, tổ chức đăng ký mua. Trường sẽ tổ chức thanh lý bằng các hình thức phù hợp khác.
6. Thông tin liên hệ xem và đăng ký mua tài sản thanh lý như sau:
– Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương
– Địa chỉ: Số 161-165 Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, Tp.Hồ Chí Minh.
– Điện thoại: (028).38563456
– Bà: Đinh Thị Tường Oanh – Số điện thoại: 0902610399
– Bà: Mai Thanh Hương – Số điện thoại: 0918532291

Thông báo về việc bán tài sản thanh lý và Danh mục tài sản thanh lý (Xem tại đây)
Phiếu đăng ký mua tài sản, CCDC thanh lý (Xem tại đây)