GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP GẮN VỚI TIÊU CHÍ AN TOÀN LAO ĐỘNG

28/12/2020
442 lượt xem

HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP GẮN VỚI TIÊU CHÍ AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ VỆ SINH CÔNG NGHIỆP

Trường TCN KTCN Hùng Vương

 

Hoạt động dạy nghề luôn gắn với những nguy cơ tiềm ẩn về tai nạn mà đặc biệt là đối với các nghề được xếp vào loại nặng nhọc độc hại thì nguy cơ này còn tăng gấp đôi. Do đó, việc giáo dục cho người học vững về kiến thức chuyên môn, giỏi về kỹ năng nghề cũng cần phải quan tâm đến kỹ năng quan trọng khác đó là kỹ năng về an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.

An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp đóng một vai trò hết sức quan trọng trong quá trình sản xuất của các doanh nghiệp. Vì thế, Chính phủ hàng năm có hẳn một chương trình quốc gia về bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động do Bộ Lao động – thương binh và Xã hội, Bộ Y tế phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng, trình Chính phủ phê duyệt, đưa vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội. Căn cứ vào chương trình này, hàng năm Bộ Lao động – thương binh và Xã hội phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính lập kinh phí đều tư cho chương trình để đưa vào kế hoạch ngân sách của Nhà nước.

Xác định được điều kiện trọng yếu này đối với học sinh trường nghề, ngày từ kế hoạch hoạt động đầu năm, nhà trường luôn nhấn mạnh việc an toàn lao động đối với người học dựa trên những hoạt động sau:

 

  1. Công tác huấn luyện an toàn được cụ thể hóa trong nội qui chung của nhà trường trong đó, qui định về việc học sinh phải thực hiện đúng bảo hộ lao động khi ra vào xưởng thực hành. Việc phổ biến nội qui của nhà trường được triển khai vào những tuần đầu của năm học, trong đó học sinh sẽ được trang bị các kiến thức kỹ năng cơ bản về an toàn, kỹ năng sống và những qui phạm của pháp luật Việt Nam.

 

  1. Bên cạnh đó, Chương trình đào tạo của nhà trường cũng trang bị cho các em 30 giờ kiến thức và kỹ năng về an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp, đây là một trong những module quan trong nhằm giúp các em làm quen và có kỹ năng phòng tránh các tai nạn lao động một cách tổng quát và đặc thù của từng loại hình nghề nghiệp (công việc). Kiến thức này được đánh giá là một phần rất quan trọng trong việc triển khai học phần Thực tập sản xuất (học sinh tham gia hoạt động sản xuất thực tế tại Doanh nghiệp). Đây cũng là một trong những tiêu chí quan trọng của Doanh nghiệp khi tiếp nhận học sinh trong quá trình thực tập, phản hồi của Doanh nghiệp về tác phong lao động và kỹ năng an toàn là một trong những tiêu chí đánh giá không thể thiếu trong Báo cáo thực tập sản xuất hàng năm của nhà trường.

 

  1. Do đặc điểm trường nghề, nên việc việc ứng dụng và rèn luyện kỹ năng an toàn còn được thường xuyên kiểm tra và thực hành trong hơn 70% thời lượng thực hành của Chương trình đào tạo. Ở mỗi học phần thực hành, Chương trình đào tạo còn tích hợp một số tiêu chí đánh già về an toàn lao động để học sinh vừa thực hiện rèn luyện kỹ năng nghề vừa rèn luyện tính cẩn thận, an toàn và vệ sinh công nghiệp. Do đó, trong thang điểm đánh giá bài kiểm tra thực hành, tiêu chí về vệ sinh công nghiệp chiếm khoảng 10% điểm số, tiêu chí về an toàn lao động đóng vai trò chủ yếu quyết định toàn bộ quá trình làm bài kiểm tra của học sinh.

 

Hoạt động đào tạo nghề gắn với an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp là một trong những tiêu chí không thể thiếu trong việc đánh giá kỹ năng của người học sau tốt nghiệp. Tiêu chí này ảnh hưởng quan trọng đến hoạt động sản xuất, người lao động nếu có kiến thức kỹ năng về an toàn lao động sẽ giúp nhà trường và doanh nghiệp phòng tránh được tại nạn lao động, giảm thiểu rủi ro hư hỏng trang thiết bị, giảm thời gian ngưng sản xuất (trong nhà máy) do xử lý sự cố,…các yếu tố này ảnh hưởng nghiêm trọng đến chi phí tài chính và tính mạng con người. Do dó, để đáp thực hiện được các tiêu chí về trường dạy nghề chất lượng cao (theo QĐ 761 của Thủ tướng Chính phủ) Trường TCN KTCN Hùng Vương tiếp tục hoàn thiện cập nhật kỹ thuật an toàn mới để đưa vào hoạt động giảng dạy, chú trọng công tác huấn luyện an toàn cho các nghề có nguy cơ tiềm ẩn mất an toàn cao nhằm đào tạo được nguồn nhân lực chất lượng cao theo nhu cầu của thị trường lao động.

PHÒNG ĐÀO TẠO

Bài viết cùng chủ đề: