“Đào tạo nghề gắn kết với việc làm”

10/05/2020
477 lượt xem

Thay vì đổ xô vào đại học, nhiều học sinh đã lựa chọn học nghề để tăng cơ hội tìm kiếm việc làm. Đây không chỉ là trào lưu của Việt Nam mà là xu hướng chung của thế giới trong những năm gần đây. Việc này cũng cho thấy học sinh ngày nay đang trở nên thực tế hơn khi quyết định việc chọn ngành, chọn nghề. Đặc biệt, trong bối cảnh hội nhập, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư phát triển, nhu cầu tuyển dụng lao động theo năng lực, không quan trọng bằng cấp của doanh nghiệp đã tác động đến tâm lý chọn trường, chọn nghề.  Học sinh đã coi vào đại học như một lựa chọn hơn là con đường tất yếu để thành công.

Là một trong những đơn vị đào tạo nghề tiêu biểu của thành phố, với mục tiêu, nhiệm vụ và chiến lược không ngừng phát triển, Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương đã luôn nỗ lực đi đầu trong lĩnh vực nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật của Việt Nam, đồng thời đẩy mạnh kết nối bộ phận Hợp tác doanh nghiệp với các tổ chức việc làm tại TPHCM và doanh nghiệp nhằm đạt mục tiêu “Đào tạo nghề gắn kết với việc làm” và đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật cao cho TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung.

Kể từ khi thành lập vào năm 1985,  Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương đã đào tạo hơn 300.000 sinh viên trong lĩnh vực kỹ thuật. Qua từng giai đoạn phát triển, mục tiêu, nhiệm vụ, chiến lược phát triển của Trường cũng không ngừng được điều chỉnh phù hợp với điều kiện thực tế, nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội của địa phương và các đơn vị sử dụng lao động, góp phần cung cấp dịch vụ đào tạo đa ngành, đa cấp có chất lượng cao, đáp ứng nguồn nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, phục vụ xuất khẩu lao động và nhu cầu học tập suốt đời cho mọi thành phần xã hội. Với tỷ lệ 88% học sinh tốt nghiệp tìm đựơc việc làm và tự tạo việc làm sau tốt nghiệp, học sinh nhà trường đã tham gia nhiều hội thi trong nước, quốc tế và đạt nhiều thành tích đáng khích lệ.

Bà Phạm Quang Trang Thủy – Hiệu trưởng Nhà trường chia sẻ: Trong tương lai, trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương tiếp tục định hướng việc làm cho người học, tạo môi trường học tập linh hoạt, nâng cao tiêu chuẩn đào tạo cho các nghề, nâng cao năng lực giáo viên nhằm tăng cường hoạt động đào tạo.

Bài viết cùng chủ đề: