THÔNG BÁO HỌC LẠI – THI LẠI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2021-2022

14/10/2022
508 lượt xem

Học sinh chọn lớp để xem danh sách thi lại – học lại và tuân thủ theo đúng Thông báo về thi lại – học lại của học sinh hệ trung cấp khóa 19K13-2, 20K14, 21K15 năm học 2021-2022: