Triển khai kế hoạch tổ chức Tháng cao điểm tiêm vắc xin Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 18 tuổi tại Tp.Hồ Chí Minh

12/08/2022
492 lượt xem

Thực hiện nội dung đề nghị tại Công văn số 25884/SLĐTBXH-GDNN ngày 05 tháng 08 năm 2022 của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về tổ chức Tháng cao điểm tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 18 tuổi tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Phòng Công tác học sinh, sinh viên thông báo:

  1. Ngày 01/8/2022 Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch về tổ chức Tháng cao điểm tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 18 tuổi tại Thành phố Hồ Chí Minh xem tại đây.
  2. Lãnh đạo Phòng, Khoa, Bộ môn và Giáo viên chủ nhiệm thông báo nội dung Kế hoạch số 2649/KH-UBND đến giáo viên và học sinh trình độ trung cấp.

Thông báo xem tại đây

Trân trọng./.

Bài viết cùng chủ đề: