DANH SÁCH HỌC SINH CẤP HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HKII NH 2020-2021

11/08/2022
2358 lượt xem

Phòng Công tác học sinh, sinh viên thông báo về danh sách học sinh cấp học bổng khuyến khích học tập HKII năm học 2020-2021, như sau:

-Thời gian khiếu nại: từ ngày 11/8/2022 – 18/8/2022

-Địa điểm nhận khiếu nại: T.Sơn – Phòng F1.4, Phòng Công tác học sinh, sinh viên

Trân trọng./.

Bài viết cùng chủ đề: