THÔNG BÁO NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH 02/9 năm 2022

23/08/2022
737 lượt xem

THÔNG BÁO

Về nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9 năm 2022

 Căn cứ Tiến độ đào tạo năm học 2021 – 2022 của Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương;

Căn cứ Thông báo số 30/TB-KTCNHV ngày 15 tháng 8 năm 2022 về treo cờ Tổ quốc và nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9 năm 2022;

Phòng Đào tạo thông báo đến học sinh, học viên như sau:

+ Tất cả học sinh, học viên các lớp được nghỉ học từ ngày 01/9/2022 (Thứ năm) đến hết ngày 03/9/2022 (Thứ bảy).

+ Ngày 05/9/2022 (Thứ hai) học sinh và học viên đi học lại bình thường theo Thời khóa biểu.

Kính đề nghị quý Lãnh đạo Khoa/ Bộ môn và giáo viên chủ nhiệm hỗ trợ phòng Đào tạo thông báo đến học sinh thực hiện theo thông báo này

THÔNG BÁO NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH 2022

Bài viết cùng chủ đề: