THÔNG BÁO NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH 02/9 năm 2022

23/08/2022
790 lượt xem

THÔNG BÁO

Về nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9 năm 2022

 Căn cứ Tiến độ đào tạo năm học 2021 – 2022 của Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương;

Căn cứ Thông báo số 30/TB-KTCNHV ngày 15 tháng 8 năm 2022 về treo cờ Tổ quốc và nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9 năm 2022;

Phòng Đào tạo thông báo đến học sinh, học viên như sau:

+ Tất cả học sinh, học viên các lớp được nghỉ học từ ngày 01/9/2022 (Thứ năm) đến hết ngày 03/9/2022 (Thứ bảy).

+ Ngày 05/9/2022 (Thứ hai) học sinh và học viên đi học lại bình thường theo Thời khóa biểu.

Kính đề nghị quý Lãnh đạo Khoa/ Bộ môn và giáo viên chủ nhiệm hỗ trợ phòng Đào tạo thông báo đến học sinh thực hiện theo thông báo này

THÔNG BÁO NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH 2022