Thông báo bổ sung hồ sơ học sinh khóa 20K14

08/01/2021
1401 lượt xem

Nhằm hoàn thiện đầy đủ hồ sơ học sinh khóa 20K14 đúng quy định. Phòng CTHS-SV thông báo về bổ sung hồ sơ thiếu cho học sinh khóa 20K14. Cụ thể như sau:

  1. Đối tượng thực hiện: Học sinh khóa 20K14 (danh sách đính kèm)
  2. Thời gian bổ sung hồ sơ thiếu:

Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 22/01/2021.

  1. Địa điểm:

    – Phòng F1.4, Liên hệ: Cô Trinh

    – Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần:

+ Sáng: 9h00 – 10h00

+ Chiều: 14h00 –15h00

Phòng CTHSSV kính đề nghị học sinh có tên trong danh sách (file đính kèm) khóa 20K14 nghiêm túc thực hiện thông báo này

Trân trọng./.

Bài viết cùng chủ đề: