THỜI KHÓA BIỂU TRUNG CẤP NGHỀ KHÓA 11 NĂM HỌC 2017-2018

11/02/2017
630 lượt xem

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I CÁC LỚP KHÓA 11 NĂM HỌC 2017-2018

* Các em học sinh vui lòng xem và tải thời khóa biểu về máy tại đây ->>>THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ I CÁC LỚP KHÓA 11- 17CKC1-2,17CDT1-2,17CNO1-2,17BTCK1-2,17SCM1-2,17DTCN1-2, 17CDL1-2,17KTHM1,17KTHM2,17KTHD1,17DCN1-2,17MTT1-2 NĂM HỌC 2017-2018
* Các em học sinh lớp 17CNO1 và 17CNO2 vui lòng xem danh sách chia nhóm của lớp tại đây->>>DS HOC SINH KHOA 11 NGANH CONG NGHE O TO

* Các em học sinh lớp 17KTHD2 học nghề vào lúc 7g30 sáng thứ 2 ngày 6/11/2017 vào tập trung tại khoa Công nghệ thông tin  để được nghe phổ biến lịch học.