THÔNG BÁO Về thực hiện đánh giá rèn luyện Học kỳ II năm học 2022-2023

29/05/2023
2197 lượt xem

Căn cứ kế hoạch số 09/KH-KTCNHV-HSSV ngày 13/02/2023 của Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương về đánh giá rèn luyện của học sinh hệ trung cấp năm học 2022-2023

Phòng Công tác học sinh, sinh viên thông báo đến học sinh hệ trung cấp các Khóa: 20K14, 21K15, 22K16 thực hiện nội dung như sau:

  1. Nội dung thực hiện: thực hiện đánh giá kết quả rèn luyện Học kỳ II năm học 2022-2023 theo biểu mẫu online, theo link sau đây:

https://forms.gle/sS4qjvirJApCXtUi6

  1. Thời gian thực hiện: từ ngày 31/5/2023 đến hết ngày 06/6/2023.

Phòng Công tác học sinh, sinh viên kính đề nghị Giáo viên chủ nhiệm các lớp trung cấp thông báo và hướng dẫn học sinh thực hiện các nội dung trên đúng theo quy định.

THÔNG BÁO xem tại đây

Lưu ý: học sinh không tham gia họp đánh giá hoặc không nộp Phiếu đánh giá kết quả rèn luyện thì kết quả rèn luyện sẽ xếp loại YẾU.

Trân trọng./.

Bài viết cùng chủ đề: