Thông báo về nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch), ngày Chiến thắng (30/4) và ngày Quốc tế lao động (01/5) năm 2023

25/04/2023
1324 lượt xem

THÔNG BÁO

Về nghỉ Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch), Ngày Chiến thắng (30/4), Ngày Quốc tế lao động (01/5) năm 2023

 

Căn cứ Tiến độ đào tạo năm học 2022 – 2023 của Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương;

Căn cứ Thông báo số 21/TB-KTCNHV ngày 12 tháng 4 năm 2023 về treo cờ Tổ quốc, nghỉ Ngày Giổ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch), nghỉ Ngày Chiến thắng (30/4) và Ngày Quốc tế lao động (01/5) năm 2023;

Căn cứ Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2022 – 2023.

Phòng Đào tạo thông báo đến học sinh, học viên như sau:

+ Tất cả học sinh, học viên các lớp được nghỉ học từ ngày 29/4/2023 (Thứ bảy) đến hết ngày 03/5/2023 (Thứ tư).

+ Ngày 04/5/2023 (Thứ năm) học sinh và học viên đi học lại bình thường theo Thời khóa biểu.

Kính đề nghị quý Lãnh đạo Khoa/ Bộ môn và giáo viên chủ nhiệm hỗ trợ phòng Đào tạo thông báo đến học sinh thực hiện theo thông báo này.

Trân trọng./.

TB nghỉ lễ 30.4, 1.5

Bài viết cùng chủ đề: