Kế hoạch về triển khai công tác xây dựng văn hóa học đường tại Trường năm 2023

24/04/2023
526 lượt xem

Căn cứ kế hoạch số 7442/KH-SLĐTBXH ngày 07/4/2023 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về triển khai thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 01/06/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tang cường triển khai công tác xây dựng văn hóa học đường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương xây dựng kế hoạch về triển khai công tác xây dựng văn hóa học đường tại Trường năm 2023.

KẾ HOẠCH xem tại đây