Thông báo tổ chức môn thi Văn nghệ Chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2022)

07/11/2022
737 lượt xem
Căn cứ kế hoạch số 63/KH-TCNKTCNHV ngày 17 tháng 10 năm 2022 của Hiệu Trưởng Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương về hoạt động Chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/1982 – 20/11/2022;
Căn cứ kế hoạch số 01/KH-ĐTN-CĐCS-HSSV ngày 19 tháng 10 năm 2022 của Ban chấp hành Đoàn, Ban chấp hành Công Đoàn, Phòng Công tác Học sinh sinh viên Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương về tổ chức Hội thi Thể thao – Văn hóa – Văn nghệ chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/1982 – 20/11/2022;
BCH Đoàn Trường thông báo đến tất cả các Phòng/Khoa/TT/Bộ môn, học sinh thời gian đăng ký và tập dợt văn nghệ, như sau:
  1. Thời gian đăng ký bổ sung: 13h00 – 15h00 ngày 09/11/2022 (Học sinh chuẩn bị nhạc và đến đăng ký trực tiếp)
  2. Thời gian tập dợt: 13h00 – 16h00 ngày 09/11/2022
  3. Thời gian thi chính thức: 13h00 ngày 10/11/2022
  4. Địa điểm: Phòng E2, Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương.
Kính đề nghị Quý lãnh đạo Phòng/Khoa/TT/Bộ môn phối hợp thông báo đến Giáo viên và học sinh tham gia tích cực và hiệu quả.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:                                                                                                                                      TM. BCH ĐOÀN TRƯỜNG
–    Ban Giám Hiệu (Để biết);                                                                                                                     BÍ THƯ
–    Trưởng Phòng/Khoa/TT/Bộ môn (Để thực hiện);                                                                           
(Đã ký)
–    Giáo viên chủ nhiệm, học sinh các lớp (Để thực hiện);
–    Lưu: ĐTN.                                                                                                                                    Huỳnh Trung Nghĩa

Bài viết cùng chủ đề: