Về thực hiện đánh giá rèn luyện HKII năm học 2020-2021

09/05/2022
1182 lượt xem

Căn cứ kế hoạch số 18/KH-KTCNHV-HSSV ngày 27/04/2022 của Hiệu trưởng trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương về đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh hệ trung cấp học kỳ II năm học 2020-2021.

Phòng Công tác học sinh, sinh viên thông báo đến học sinh hệ trung cấp các Khóa: 18K12-2, 19K13 và 20K14 thực hiện nội dung như sau:

  1. Nội dung thực hiện: thực hiện đánh giá kết quả rèn luyện HKII năm học 2020-2021 theo biểu mẫu online, theo link sau đây:

https://forms.gle/jWY6UHhNwpgbewRF6

  1. Thời gian thực hiện: từ ngày 10/05/2022 đến hết ngày 17/05/2022.

Phòng Công tác học sinh, sinh viên kính đề nghị Giáo viên chủ nhiệm các lớp trung cấp thông báo và hướng dẫn học sinh thực hiện các nội dung trên đúng theo quy định.

Lưu ý: học sinh không tham gia họp đánh giá hoặc không nộp Phiếu đánh giá kết quả rèn luyện thì kết quả rèn luyện sẽ xếp loại YẾU.

Thông báo Về thực hiện đánh giá rèn luyện HKII năm học 2020-2021  xem tại đây

Trân trọng./.

Bài viết cùng chủ đề: