Tuyên truyền “Luật giao thông đường bộ năm 2024, đợt 2”

22/04/2024
178 lượt xem
Căn cứ kế hoạch số: 27/KH-KTCN-HSSV ngày 19 tháng 4 năm 2024 của Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương về tuyên truyền “Luật giao thông đường bộ năm 2024, đợt 2”.
Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương thông báo về triển khai thực hiện tuyên truyền “Luật giao thông đường bộ năm 2024, đợt 2” cho tất cả học sinh khóa 23K17, cụ thể như sau:
1. Đối tượng thực hiện: tất cả học sinh khóa 23K17 các khoa: 23CGKL, 23CĐL, 23KTL, 23BCK, 23ĐCN, 23ĐTCN, 23SCMT, 23CĐT, 23MTT.
2. Thời gian tham dự: 15h00, ngày 25/4/2024 (buổi chiều thứ năm).
3. Địa điểm tham dự: Hội trường Phòng E.2
4. Mọi thắc mắc liên hệ tại: Phòng F1.4- gặp cô Trinh, Phòng Công tác học sinh, sinh viên. SĐT: 0283.957.4922.
Trân trọng./.
THÔNG BÁO xem tại đây

Bài viết cùng chủ đề: