THÔNG BÁO VỀ NGHỈ NGÀY CHIẾN THẮNG (30/4), NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG (01/5) NĂM 2024

23/04/2024
1002 lượt xem

Phòng Đào tạo thông báo đến học sinh, học viên như sau:

+ Tất cả học sinh, học viên các lớp được nghỉ học từ ngày 27/4/2024 (Thứ bảy) đến hết ngày 01/5/2024 (Thứ tư).

+ Ngày 02/5/2024 (Thứ năm) học sinh và học viên đi học lại bình thường theo Thời khóa biểu.

Kính đề nghị quý Lãnh đạo Khoa/ Bộ môn và giáo viên chủ nhiệm hỗ trợ phòng Đào tạo thông báo đến học sinh thực hiện theo thông báo này.

Trân trọng./.

Xem thông báo: Tại đây