Thông báo về tổ chức cho học sinh tham gia Kỳ thi Giỏi nghề cấp Trường

10/11/2022
446 lượt xem

Căn cứ Kế hoạch số 63/KH-KTCNHV ngày 17 tháng 10 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương về hoạt động Chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/1982 – 20/11/2022;

Căn cứ Kế hoạch số 27/KH-ĐT ngày 19 tháng 10 năm 2022 về Kế hoạch truyền thông Hội thi Giỏi nghề cấp trường và Hội thi Thể thao – Văn hóa – Văn nghệ Chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/1982 – 20/11/2022;

Căn cứ Tiến độ đào tạo năm học 2022 – 2023 của Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương;

Căn cứ Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2022 – 2023.

Phòng Đào tạo thông báo đến các Khoa/BM về thời gian diễn ra Kỳ thi Giỏi nghề cấp trường như sau:

+ Từ ngày 14/11/2022 đến ngày 17/11/2022, học sinh tham gia Kỳ thi Giỏi nghề.

Trong thời gian diễn ra Kỳ thi Giỏi nghề nếu thời gian học của các em học sinh có trùng với lịch giảng dạy theo kế hoạch đã ban hành, kính đề nghị quý Lãnh đạo Khoa/ Bộ môn và giáo viên trực tiếp đứng lớp tạo điều kiện cho các em được tham gia để Kỳ thi diễn ra tốt đẹp.

Trân trọng./.

THÔNG BÁO THAM GIA KỲ THI GIỎI NGHỀ

Bài viết cùng chủ đề: