Thông báo về học sinh/học viên tham gia dự lễ Kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam

10/11/2022
2266 lượt xem

Về học sinh/học viên tham gia dự lễ Kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam
(20/11/1982 – 20/11/2022)

Căn cứ kế hoạch số 63/KH-KTCNHV ngày 17/10/2022 được Hiệu trưởng phê duyệt về Kế hoạch hoạt động chào mừng Kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2022);

Căn cứ Tiến độ Đào tạo năm học 2022 – 2023;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ Phòng Đào tạo,

Phòng Đào tạo thông báo đến tất cả học sinh hệ Trung cấp và học viên các lớp đào tạo Sơ cấp/ĐTTX như sau:

  • Ngày 18/11/2022 tất cả học sinh, học viên được nghỉ và học sinh dự lễ theo thông báo phòng CTHS-SV.
  • Ngày 19/11/2022 tất cả học sinh, học viên được nghỉ.
  • Ngày 21/11/2022 (Thứ 2) tất cả học sinh, học viên học tập bình thường theo Thời khóa biểu.

Kính đề nghị Quý Lãnh đạo Khoa/Bộ môn, giáo viên thông báo đến học sinh, học viên được biết và thực hiện theo thông báo này.

Trân trọng./.

THÔNG BÁO THAM GIA DỰ LỄ KỶ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM

Bài viết cùng chủ đề: