Thông báo về việc lựa chọn tổ chức, đơn vị thẩm định giá thực hiện định giá để bán đấu giá tài sản thanh lý là xe ô tô

29/02/2024
354 lượt xem
THÔNG BÁO VỀ LỰA CHỌN TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ THẨM ĐỊNH GIÁ THỰC HIỆN ĐỊNH GIÁ

Bài viết cùng chủ đề: