THÔNG BÁO VỀ HIỆU CHỈNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP KHÓA 21k15

25/12/2023
238 lượt xem

THÔNG BÁO

Về hiệu chỉnh chương trình đào tạo trình độ Trung cấp khóa 21K15

Căn cứ Quyết định số 24/QĐ-TCNKTCNHV ngày 07 tháng 4 năm 2017 về ban hành xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo hệ Trung cấp của Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương;

Căn cứ tình hình giảng dạy thực tế công tác tổ chức thực hiện chương trình đạo tạo Trung cấp theo phương thức tích lũy mô đun hoặc tín chỉ tại Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương từ năm học 2021-2022 đến nay;

Căn cứ đề xuất Trưởng phòng Đào tạo,

Nhằm chuẩn bị công tác đào tạo cho Trung cấp khóa 24K18 niên khóa 2024-2026 và niên khóa 2024-2027, nay phòng Đào tạo thông báo đến các Khoa/Bộ môn:

Hiệu chỉnh chương trình đào tạo theo các biểu mẫu trong Quy trình xây dựng/hiệu chỉnh chương trình đào tạo hệ Trung cấp (QT03/P.KTĐB). Đề nghị Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng xây dựng kế hoạch hiệu chỉnh chương trình đào tạo hệ Trung cấp. Đồng thời các Khoa/Bộ môn chuẩn bị các biểu mẫu như sau:

  • Biên bản họp khoa/bộ môn (BM02-QT03/P.KTĐB).
  • Tờ trình xây dựng chương trình đào tạo (BM03a-QT03/P.KTĐB).
  • Tờ trình hiệu chỉnh chương trình đào tạo (BM03b-QT03/P.KTĐB).
  • Chương trình đào tạo (BM06-QT03/P.KTĐB).
  • Chương trình mô đun (BM07b-QT03/P.KTĐB).
  • Phiếu góp ý chương trình đào tạo (BM09a-QT03/P.KTĐB).
  • Phiếu góp ý chương trình môn học, mô đun (BM09b-QT03/P.KTĐB).

Thời gian hoàn thành công tác hiệu chỉnh chương trình đào tạo và nộp về Phòng Đào tạo từ ngày 10/01/2024 đến hết ngày 30/3/2024 để trình ký.

Trân trọng./ .

Xem thông báo: Tại đây

Bài viết cùng chủ đề: