THÔNG BÁO Về đăng ký tham gia BHYT & BHTN cho học sinh năm học 2020 – 2021 (LẦN 2)

28/12/2020
646 lượt xem

Phòng CTHS-SV thông báo lần 2 về việc đóng BHYT – BHTN cho học sinh. Cụ thể như sau:

  1. Đối tượng thực hiện: Học sinh các khóa 18K12-2; 19K13-1, 19K13-2
    chưa tham gia BHYT, BHTN năm học 2020 – 2021.
  2. Thời gian tham gia BHYT: từ ngày 01/01/2021 đến 31/12/2021 (12 tháng).
  3. Thời gian tham gia BHYT: 12 tháng.
  4. Mức phí :

– BHYT: 564.000đ (Năm trăm sáu mươi bốn nghìn đồng).

– BHTN: 30.000đ (Ba mươi nghìn đồng).

  1. Địa điểm và Thời gian đăng ký:

Gia hạn đăng ký BHYT: từ ngày 12/11/2020 đến hết ngày 18/11/2020

Gia hạn đăng ký BHTN: học sinh đăng ký BHTN nhà trường sẽ đăng ký mua BHTN cho học sinh trong thời gian của tháng tiếp theo.

Liên hệ: Sáng: 9h00 – 10h00; chiều: 14h00 –15h00 Phòng CTHS-SV (F1.4)

TB-về-đăng-ký-tham-gia-BHYT-BHTN-2020-2021-lần-2

Bài viết cùng chủ đề: