Thông báo: Khám sức khỏe cho Cán bộ-Giáo viên-Nhân viên năm 2021

15/11/2021
1391 lượt xem

THÔNG BÁO

Về khám sức khỏe cho Cán bộGiáo viên-Nhân viên năm 2021

Thực hiện thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế về hướng dẫn khám sức khỏe dịnh kỳ cho người lao động;

Thực hiện Nghị Quyết Hội nghị CBGVNV năm 2021.

Nhà trường phối hợp với Công ty TNHH Minh Sơn Medical tổ chức cho cán bộ-giáo viên-nhân viên nhà trường khám sức khỏe năm 2021 như sau:

  1. Địa điểm và thời gian:

+ Địa điểm: Bệnh viện Hồng Lạc, địa chỉ 177 – 177A Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, TP.HCM.

+ Thời gian: từ ngày 22/11/2021 đến hết ngày 26/11/2021

– Sáng: từ 07g00 đến 11g00

                     – Chiều: từ 13g00 đến 16g00

 + Danh sách: Xem danh sách

  1. Cách thức khám sức khỏe:

CB-GV-NV sẽ đến bệnh viện để lấy máu xét nghiệm vào đầu giờ sáng (7h đến 9h) bắt đầu từ ngày 22/11/2021 cho đến ngày 25/11/2021. Bác sĩ sẽ khám vào ngày hôm sau, sau khi có kết quả xét nghiệm máu (từ 23/11/2021 đến 26/11/2021). Lưu ý, khi đi lấy máu xét nghiệm phải chưa ăn sáng.

  1. Phân công Cô Mai Thanh Hương, nhân viên P.TCHC liên hệ với Bệnh viện Hồng Lạc – Công ty TNHH Minh Sơn Medical để tổ chức chu đáo cho CBGVNV nhà trường khi đến khám, theo dõi tổng hợp báo cáo số lượng CBGVNV đến khám với Hiệu trưởng nhà trường.

Đề nghị toàn thể CB-GV-NV nhà trường thực hiện đúng tinh thần thông báo.

Thông báo: Khám sức khỏe cho Cán bộ-Giáo viên-Nhân viên năm 2021

 

Bài viết cùng chủ đề: