Về học sinh – học viên nghỉ lễ ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 năm 2021

18/11/2021
1510 lượt xem

THÔNG BÁO

Về học sinh/ học viên nghỉ lễ ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 năm 2021

Căn cứ  tiến độ Đào tạo và Thời khóa biểu năm học 2021-2022;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ Phòng Đào tạo,

Phòng Đào tạo thông báo đến tất cả học sinh hệ Trung cấp và học viên các lớp đào tạo sơ cấp/ĐTTX như sau:

  • Thời gian nghỉ lễ: Ngày 20/11/2021 (thứ bảy) tất cả học sinh, học viên được nghỉ 01 ngày.
  • Thời gian bắt đầu học tập trở lại: Ngày 22/11/2021 (thứ hai) học sinh, học viên học tập theo Thời khóa biểu. Các Khoa/Bộ môn sắp xếp kế hoạch dạy bù và gửi về phòng Đào tạo trước ngày 19/11/2021.

Kính đề nghị Quý Lãnh đạo Khoa/Bộ môn, giáo viên thông báo đến học sinh, học viên được biết và thực hiện theo thông báo này.

Trân trọng./.

Mọi chi tiết xem file đính kèm: FILE_20211118_155328_CamScanner 11-18-2021 15.52

Bài viết cùng chủ đề: