Thông báo kết quả đánh giá rèn luyện HKII NH 2020-2021

21/06/2022
1042 lượt xem

Phòng CTHSSV thông báo Kết quả đánh giá rèn luyện HKII NH 2020-2021, như sau:

  • Kết quả ĐGRL HKII, file đính kèm  xem tại đây
  • Thời hạn khiếu nại: từ ngày ra thông báo đến 16/7/2022.
  • Địa điểm thắc mắc, khiếu nại: CTrinh – F1.4 – Phòng CTHSSV. SDT: 0283.957.4922

Thông báo xem tại đây.

Trân trọng./.

Bài viết cùng chủ đề: