THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ MÔN HỌC GIÁO DỤC THỂ CHẤT

27/06/2022
3912 lượt xem

THÔNG BÁO

Về đăng ký môn học Giáo Dục Thể Chất

Căn cứ Tiến độ đào tạo hệ trung cấp năm học 2021 – 2022;

Căn cứ Kế hoạch số 45/KH-KTCNHV-ĐT ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương về hoạt động đào tạo hệ trung cấp năm học 2021 – 2022;

Phòng Đào tạo thông báo đến học sinh trung cấp thời gian đăng ký môn học Giáo dục thể chất như sau:

  1. Bộ môn: Môn học Giáo dục thể chất sẽ có 2 bộ môn là Cầu Lông và Flashmod (học sinh được chọn 1 trong 2 bộ môn để đăng ký).
  2. Đối tượng: Toàn bộ học sinh khóa 20K14-2, 21K15 và các khóa khác còn nợ môn Giáo dục thể chất của hệ trung cấp đang học tại trường.
  3. Hình thức đăng ký: học sinh truy cập vào trang website theo địa chỉ sau: https://forms.gle/8ioSjeM2Dbp4ZVNS8 để thực hiện đăng ký môn học Giáo dục thể chất.
  4. Thời gian đăng ký: Từ ngày 27/06/2022 đến 15/07/2022

Sau thời gian trên hệ thống sẽ khóa chức năng đăng ký. Nếu học sinh nào không thực hiện đăng ký, phòng Đào tạo sẽ tự chọn môn học cho học sinh. Học sinh không có quyền khiếu nại hay phản đối.

Lưu ý: Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ bộ phận giáo vụ của phòng Đào tạo (gặp Cô Uyên, Cô Tú, Cô Hậu) để được hỗ trợ giải quyết.

Đề nghị lãnh đạo Khoa/Bộ môn thông báo đến giáo viên chủ nhiệm cho học sinh nghiêm túc thực hiện thông báo này./.

TB GDTC

Bài viết cùng chủ đề: