Thông báo về tạm ngưng học tập đối với học sinh hệ trung cấp để tiêm Vaccine COVID-19

02/11/2021
1807 lượt xem

THÔNG BÁO

Về tạm ngưng học tập đối với học sinh hệ trung cấp để tiêm Vaccine COVID-19

Căn cứ thông báo số 54/TB-KTCNHV-HSSV ngày 02/11/2021 của Trường trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương về tiêm Vaccine COVID-19 cho học sinh hệ trung cấp,

Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương thông báo đến toàn bộ học sinh hệ trung cấp về tạm ngưng học tập để tiêm Vaccine COVID-19, cụ thể như sau:

  1. Đối tượng: Toàn bộ học sinh khóa 19K13-2, khóa 20K14 và 21K15.
  2. Thời gian: Từ 07h30 phút đến 16 giờ 00 phút, ngày 03-04/11/2021 (Theo phân bổ danh sách của Phòng Công tác HSSV).
  3. Nhiệm vụ:

– Đối với học sinh: Phải nghiêm túc thực hiện và tham gia tiêm Vaccine COVID-19 đầy đủ theo hướng dẫn tại thông báo số 54/TB-KTCNHV-HSSV.

– Đối với giáo viên chủ nhiệm: Trong quá trình học sinh tham gia tiêm Vaccine COVID-19, bắt buộc giáo viên phải có mặt để điều phối, quản lý và xử lý các trường hợp khẩn cấp xảy ra đối với học sinh lớp mình.

– Đối với TT.GDNN-GDTX Quận 6: Tạo điều kiện cho học sinh khóa 19K13-2 đang theo học văn hóa 7 môn lớp 12 tại trung tâm được nghỉ học trong thời gian nhà trường tổ chức tiêm Vaccine COVID-19.

– Đối với các Phòng/Khoa/Bộ môn: Phối hợp với phòng Đào tạo và phòng Công tác HSSV thông báo, nhắc nhở học sinh nghiêm túc thực hiện thông báo này.

Trân trọng./.

Thông báo về tạm ngưng học tập đối với học sinh hệ trung cấp để tiêm Vaccine COVID-19