Thông báo về nghỉ Lễ Ngày Chiến thắng (30/4) và Ngày Quốc tế lao động (01/5) năm 2022

08/04/2022
3211 lượt xem

THÔNG BÁO

Về nghỉ Lễ Ngày Chiến thắng (30/4), Ngày Quốc tế lao động (01/5) năm 2022

 

Căn cứ Tiến độ đào tạo năm học 2021 – 2022 của Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương;

Căn cứ Thông báo số 15/TB-KTCNHV ngày 20 tháng 4 năm 2022 về treo cờ Tổ quốc và nghỉ Ngày Chiến thắng (30/4) và Ngày Quốc tế lao động (01/5) năm 2022;

Căn cứ Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2021 – 2022.

Phòng Đào tạo thông báo đến học sinh, học viên như sau: 

+ Tất cả học sinh, học viên các lớp được nghỉ học từ ngày 30/4/2022 (Thứ bảy) đến hết ngày 03/5/2022 (Thứ ba).

+ Ngày 04/5/2022 (Thứ tư) học sinh và học viên đi học lại bình thường theo Thời khóa biểu.

Kính đề nghị quý Lãnh đạo Khoa/ Bộ môn và giáo viên chủ nhiệm hỗ trợ phòng Đào tạo thông báo đến học sinh thực hiện theo thông báo này.

Trân trọng./.

Thông báo về nghỉ Lễ Ngày Chiến thắng (30/4) và Ngày Quốc tế lao động (01/5) năm 2022

 

Bài viết cùng chủ đề: