THÔNG BÁO TRIỂN KHAI KÝ CAM KẾT KHÔNG VI PHẠM PHÁP LUẬT

01/03/2023
896 lượt xem

       Thực hiện nội dung đề nghị tại Công văn số 3062/SLĐTBXH-GDNN ngày 17/02/2023 của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc triển khai tuyên truyền các Luật, Nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 4 vào Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp năm 2023.

       Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương thông báo về việc tổ chức triển khai ký cam kết không vi phạm pháp luật đến học sinh trình độ trung cấp một số nội dung như sau:

  1. Ban cán sự lớp đại diện cho lớp/nhóm ký cam kết không vi phạm pháp luật. Ban cán sự lớp có thể tải tại đây (Biểu mẫu Bản cam kết) hoặc liên hệ phòng Công tác học sinh, sinh viên để nhận. Sau khi hoàn thành nộp bản cứng về phòng CTHSSV trước ngày 15/3/2023.
  2. Giao phòng Công tác học sinh, sinh viên thực hiện phối hợp với Khoa, Bộ môn và Đoàn Thanh niên thực hiện công tác ký cam kết không vi phạm pháp luật đối với học sinh.
  3. Giáo viên chủ nhiệm thông báo và đôn đốc nhắc nhở học sinh thực hiện cam kết không vi phạm pháp luật.

       Đề nghị lãnh đạo Khoa, Bộ môn đôn đốc nhắc nhở giáo viên chủ nhiệm thực hiện nghiêm túc nội dung thông báo này.

       Trân trọng./.

FILE THÔNG BÁO ĐÃ KÝ

Bài viết cùng chủ đề: