Về quy định thời gian cho học sinh trung cấp ra khỏi cổng trường

02/06/2022
1229 lượt xem

Nhằm thực hiện nghiêm túc nội quy học sinh, đảm bảo thời gian học tập của học sinh; nâng cao hiệu quả công tác quản lý học sinh đồng thời tạo điều kiện cho phụ huynh đưa đón học sinh đúng giờ

 1. Đối tượng thực hiện: Học sinh trung cấp các khóa (gọi chung là học sinh).
 2. Thời gian mở, đóng cổng trường:
 3. Đối với các lớp nghề:
 • Giờ học buổi sáng : 07 giờ 30 phút – 11 giờ 30 phút.
 • Giờ học buổi chiều : 13 giờ 00 phút – 17 giờ 00 phút.
 1. Đối với các lớp học văn hóa:
 • Giờ học buổi sáng : 07 giờ 30 phút – 11 giờ 15 phút.
 • Giờ học buổi chiều : 13 giờ 00 phút – 17 giờ 00 phút.
 1. Phân công thực hiện:
 • Tổ Bảo vệ:
  • Thường xuyên trực tại cổng bảo vệ, kiểm soát học sinh ra vào trường.
  • Không cho học sinh trung cấp ra khỏi cổng trường trong giờ học trừ trường hợp có giấy ra cổng của phòng Công tác học sinh, sinh viên.
  • Trường hợp học sinh tự ra về trong giờ mà không có giấy ra cổng phải ghi lại mã số học sinh, gửi về phòng Công tác HSSV để xử lý theo quy định.
 • Bãi giữ xe:
  • Báo với tổ Bảo vệ không cho học sinh ra về nếu phát hiện học sinh thay đổi áo đồng phục.
 • Giáo viên đứng lớp:
  • Tuân thủ thời gian giảng dạy theo thời khóa biểu.
  • Giáo viên cho lớp về trước thời gian quy định hoặc nghỉ đột xuất phải liên hệ phòng Đào tạo và phòng Công tác HSSV bằng cách gọi điện thoại hoặc báo trực tiếp chậm nhất 30 phút trước khi cho học sinh về; phòng Công tác HSSV cấp giấy ra cổng cho học sinh và thông báo cho tổ Bảo vệ cho phép học sinh ra về.
 • Lãnh đạo khoa, bộ môn:
  • Quán triệt nội dung thông báo đến giáo viên, học sinh thuộc đơn vị quản lý.
  • Kiểm soát thời gian giảng dạy của giáo viên thuộc đơn vị đúng thời khóa biểu.
 • Phòng Đào tạo:
  • Thông tin kịp thời đến phòng Công tác HSSV và tổ Bảo vệ các trường hợp giáo viên cho lớp về sớm trước thời gian quy định hoặc giáo viên nghỉ đột xuất.
 • Phòng Công tác HSSV: phối hợp với tổ Bảo vệ giải quyết các trường hợp học sinh ra về trong giờ học:
  • Cấp giấy ra cổng cho học sinh về trong các trường hợp có lý do chính đáng.
  • Thông báo với tổ Bảo vệ các lớp ra về trước thời gian quy định sau khi nhận được thông báo của phòng Đào tạo hay giáo viên trực tiếp đứng lớp.
  • Tiếp nhận và xử lý các trường hợp học sinh vi phạm nội quy học sinh.
 • Các phòng có cửa thông ra đường Nguyễn Chí Thanh (Chiêu sinh Đào tạo, Chiêu sinh Trung tâm Lái xe: không cho học sinh đi tắt ra khỏi trường với bất kỳ lý do nào.
 • Điện thoại liên hệ của các bộ phận:
  • Phòng Đào tạo: 3855.8016.
  • Phòng Công tác HSSV: 3957.4922.
  • Tổ Bảo vệ: 3957.0188.

THÔNG BÁO xem tại đây

Trân trọng./.

 

Bài viết cùng chủ đề: