THÔNG BÁO Về việc học sinh nghỉ học tham gia Lễ khai giảng năm học 2023-2024

14/11/2023
1542 lượt xem

Căn cứ Kế hoạch số 68/KH-KTCNHV-ĐT ngày 03 tháng 11 năm 2023 về Kế hoạch tổ chức Lễ Tổng kết năm học 2022-2023, Khai giảng năm học 2023-2024 và Lễ tốt nghiệp năm học 2022-2023;

Căn cứ Tiến độ đào tạo năm học 2023 – 2024 của Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương;

Căn cứ Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2023 – 2024.

Phòng Đào tạo thông báo đến học sinh, học viên như sau:

+ Tất cả học sinh, học viên các lớp được nghỉ 01 buổi sáng Thứ năm ngày 16/11/2023, học sinh khóa 21K15 và 22K16 nghỉ học nghề, văn hóa học bình thường. Học sinh khóa 21K15 và 22K16 đi dự lễ (theo danh sách đình kèm).

+ Tất cả học sinh khóa 23K17 dự lễ khai giảng năm học 2023-2024.

Xem thông báo: Tại đây

Bài viết cùng chủ đề: