Thông báo về hướng dẫn sinh hoạt đầu khóa Khóa 23K17, năm học 2023-2024

09/09/2023
870 lượt xem

Nhà trường thông báo về thời khóa biểu sinh hoạt đầu khóa cho học sinh trung cấp Khóa 23K17, năm học 2023-2024 như sau:

1.Tải tài liệu chuyên đề sinh hoạt:

2.Link làm bài thu hoạch:

Trân trọng./.

Bài viết cùng chủ đề: