THÔNG BÁO VỀ ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2023-2024

09/09/2023
1990 lượt xem

THÔNG BÁO

Về đăng ký học phần học kỳ I năm học 2023-2024

            Căn cứ Tiến độ đào tạo hệ Trung cấp năm học 2023-2024;
         Căn cứ Kế hoạch số 54/KH-KTCNHV-ĐT ngày 08 tháng 8 năm học 2023 của Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương về hoạt động đào tạo hệ Trung cấp năm học 2023-2024,
            Phòng Đào tạo thông báo đến học sinh Trung cấp thời gian đăng ký học phần học kỳ I, năm 2023-2024 như sau:
TB ĐĂNG KÍ HỌC MÔN HỌC NĂM HỌC 2023-2024

Bài viết cùng chủ đề: