THÔNG BÁO VỀ ĐĂNG KÝ THAM GIA BHYT&BHTN NH 2022-2023

25/08/2022
1037 lượt xem

Phòng Công tác học sinh, sinh viên thông báo về việc học sinh hệ trung cấp các khóa 20K14, 21K15 tiếp tục đăng ký tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm tai nạn (BHTN) năm học 2022 – 2023. Cụ thể như sau:

  1. Đối tượng thực hiện: Học sinh các khóa 20K14; 21K15 chưa tham gia BHYT, BHTN năm học 2022 – 2023.
  2. Thời gian tham gia BHYT: từ ngày 01/01/2023 đến 31/12/2023 (12 tháng).
  3. Thời gian tham gia BHTN: từ ngày 01/01/2023 đến 31/12/2023 (12 tháng).
  4. Mức phí :

– BHYT: 564.000đ (Năm trăm sáu mươi bốn nghìn đồng).

– BHTN: 30.000đ (Ba mươi nghìn đồng).

  1. Địa điểm và Thời gian đăng ký:

– Địa điểm đăng ký: C.Trinh, Phòng F1.4 – Phòng CTHSSV. SĐT: 0283.3957.4922

– Thời gian đăng ký: Từ ngày thông báo đến hết ngày 30/11/2022. Buổi sáng: 8h30 – 10h00; buổi chiểu: 14h00 –15h00, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần.

 Lưu ý :

–   Việc đăng ký tham gia BHYT là bắt buộc đối với học sinh, ảnh hưởng đến các nội dung đánh giá rèn luyện, xét khen thưởng và xét, cấphọc bổng của học sinh.

–   Đối với học sinh đã có thẻ BHYT theo diện hộ nghèo, cận nghèo, hộ gia đình hoặc các nhóm đối tượng khác theo quy định của Luật BHYT kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30/11/2022 thì nộp 01 bản photocopy thẻ BHYT còn thời hạn về P.CTHSSV để tổng hợp và thống kê.

– Học sinh có thể đăng ký tham gia BHTN trước, sau đó đăng ký tham gia BHYT sau và học sinh cần đảm bảo thực hiện đúng thời gian đã ban hành của thông báo này.

Để kịp thời đăng ký BHYT, BHTN cũng như đảm bảo quyền lợi của học sinh tham gia BHYT, BHTN năm học 2022 – 2023, đề nghị học sinh hệ trung cấp khóa 20K14, khóa 21K15 nghiêm túc thực hiện thông báo này./.

THÔNG BÁO xem tại đây

Trân trọng./.

Bài viết cùng chủ đề: