QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN HỌC SINH ĐẠT DANH HIỆU HỌC SINH XUẤT SẮC, GIỎI, KHÁ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022

28/09/2022
761 lượt xem

Thực hiện Quyết định số 213/QĐ-KTCNHV-HSSV ngày 28/9/2022 của Hiệu trưởng trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương về công nhận học sinh đạt danh hiệu học sinh Xuất sắc, Giỏi, Khá học kỳ I năm học 2021-2022

Phòng Công tác học sinh, sinh viên thông báo:

– Quyết định công nhận học sinh đạt danh hiệu học sinh Xuất sắc, Giỏi, Khá học kỳ I năm học 2021-2022 xem tại đây

– Danh sách học sinh đạt danh hiệu học sinh Xuất sắc học kỳ I năm học 2021-2022 xem tại đây

– Danh sách học sinh đạt danh hiệu học sinh Giỏi học kỳ I năm học 2021-2022 xem tại đây

– Danh sách học sinh đạt danh hiệu học sinh Khá học kỳ I năm học 2021-2022 xem tại đây

Trân trọng./.

Bài viết cùng chủ đề: