ĐÁNH GIÁ RÈN LUYỆN HKI 2022-2023

05/05/2023
851 lượt xem

Phòng Công tác học sinh, sinh viên thông báo kết quả đánh giá rèn luyện HKI 2020-2023 như sau:

Mọi thắc mắc học sinh phản hồi thông tin đến:

  • Địa điểm: C.Trinh – Phòng F1.4
  • Thời gian phản hồi: từ ngày 05/5/2023 đến hết ngày 29/5/2023

Trân trọng./.