Thông báo danh sách học sinh được xét, cấp học bổng khuyến khích học tập năm học 2021-2022

13/01/2023
1432 lượt xem

Căn cứ Biên bản họp xét, cấp học bổng khuyến khích học tập năm học 2021-2022, ngày 12/01/2023

Phòng Công tác học sinh, sinh viên thông báo danh sách học sinh được xét, cấp học bổng khuyến khích học tập năm học 2021-2022 như sau:

  • Danh sách xem tại đây
  • Thời gian khiếu nại: từ ngày 13/01/2023 – 02/02/2023.
  • Mọi thắc mắc liên hệ địa chỉ mail Phòng Công tác học sinh, sinh viên như sau: phongcthssv@hungvuongtech.edu.vn

Trân trọng./.

Bài viết cùng chủ đề: