Kế hoạch Về tổ chức Hội thi thiết bị đào tạo tự làm cấp cơ sở năm 2021

14/10/2021
1698 lượt xem

Căn cứ Công văn số 1690/TCGDNN-CSVC ngày 04 tháng 8 năm 2021 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp về việc hướng dẫn Hội thi thiết bị đào tạo tự làm cấp tỉnh, thành phố;

Căn cứ Công văn số 30534/SLĐTBXH-GDNN ngày 15 tháng 9 năm 2021 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức Hội thi thiết bị đào tạo tự làm cấp Thành phố;

Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi thiết bị đào tạo tự làm cấp cơ sở năm 2021. Chi tiết xem tại đây

File mẫu đăng ký

Bài viết cùng chủ đề: