Kế hoạch chương trình truyền thông về bảo vệ môi trường, tập huấn hướng dẫn phân loại rác tại nguồn và chương trình kế hoạch nhỏ “Đổi rác tái chế – lấy quà tặng” Năm 2023

10/03/2023
982 lượt xem
     Thực hiện Đề xuất số 03/KHHV-Green ngày 24/2/2023 của Công ty TNHH MTV Công nghệ Tài nguyên GREEN về Chương trình truyền thông bảo vệ môi trường và tập huấn hướng dẫn phân loại rác tại nguồn và chương trình kế hoạch nhỏ “Đổi rác tái chế – lấy quà tặng”.
      Trường Trung cấp nghề Kỹ Thuật Công nghệ Hùng Vương phối hợp với Công ty TNHH MTV Công nghệ Tài nguyên GREEN xây dựng kế hoạch Chương trình truyền thông bảo vệ môi trường, tập huấn hướng dẫn phân loại rác tại nguồn và chương trình kế hoạch nhỏ “Đổi rác tái chế – lấy quà tặng” năm 2023 cụ thể như sau:
 1. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:

– Góp phần bảo vệ môi trường và nâng cao nhận thức phân loại rác tại nguồn cho học sinh đang học tại trường.
– Tạo điều kiện cho học sinh tích cực, chủ động tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh lớp học và nhà trường.
– Cán bộ – Giáo viên – Nhân viên và học sinh hiểu và có những việc làm tích cực góp phần xây dựng và bảo vệ môi trường ở mọi nơi, mọi lúc.

 1. THÀNH LẬP BAN TỔ CHỨC:

1.       

Cô Phạm Quang Trang Thủy

– Hiệu trưởng

– Trưởng ban

2.       

Thầy Huỳnh Trung Nghĩa

– Bí thư Đoàn trường, Giáo viên khoa Bảo trì cơ khí

– Phó Ban

3.       

Thầy Lê Bảo Khanh

– Chủ tịch Công Đoàn, Trưởng khoa Điện tử

– Thành viên

4.       

Anh Nguyễn Sơn

– Phó Trưởng phòng Công tác HSSV

– Thành viên

5.       

Cô Lê Hồng Hảo

– Trưởng phòng truyền thông môi trường Công ty TNHH MTV Công nghệ Tài nguyên GREEN

– Thành viên

6.       

Anh Vũ Đức Tiến

– Nhân viên Phòng Tổ chức Hành chính – Quản trị

– Thành viên

7.       

Cô Trần Thị Hồng

– Tổ trưởng tổ tạp vụ, Nhân viên Phòng Tổ chức Hành chính – Quản trị

– Thành viên

Cùng các Thầy Cô lãnh đạo Khoa, Bộ môn và  giáo viên chủ nhiệm các khóa đồng là thành viên

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN:

 1. Tổ chức các chương trình truyền thông về bảo vệ môi trường và tập huấn hướng dẫn phân loại rác tại nguồn.
 • Green phối hợp với BCH Đoàn trường và phòng Công tác HSSV tổ chức các hoạt động tuyên truyền về giảm rác thải nhựa và tổ chức hướng dẫn phân loại rác.
 • Tổ chức các trò chơi về phân loại rác.
 • Chương trình truyền thông diễn ra định kỳ 1 tháng/ lần.
 1. Tổ chức chương trình kế hoạch nhỏ “Đổi rác tái chế – lấy quà tặng”
 • Đăng ký thành viên Green/ quét mã QR tích điểm đổi quà
 • Đổi (giấy, báo, chai nhựa, lon nhôm) lấy quà tặng (gấu bông, sách, cây xanh, khẩu trang, dụng cụ học tập,…)
 • Chương trình kế hoạch nhỏ “Đổi rác tái chế – lấy quà tặng” diễn ra thường xuyên. Thời gian dự kiến thí điểm: 4/2023 – 4/2024

III. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN – THỜI GIAN THỰC HIỆN:

 1. Phân công thực hiện:
Để việc tổ chức đợt hoạt động diễn ra thuận lợi và đảm bảo hoàn thành các mục tiêu đề ra, Ban tổ chức phân công nhiệm vụ:
Hiệu trưởng: Ban hành Kế hoạch Chương trình truyền thông bảo vệ môi trường, tập huấn hướng dẫn phân loại rác tại nguồn và chương trình kế hoạch nhỏ “Đổi rác tái chế – lấy quà tặng” năm 2023.
– Thầy Huỳnh Trung Nghĩa (Bí thư Đoàn Trường): Phối hợp với Phòng Công tác học sinh sinh viên thông báo học sinh tham gia chương trình; Phân công thành viên BCH Đoàn trường tham gia vận động học đoàn viên tham gia chương trình tại trường; Tuyên truyền phổ biến sâu rộng trong học sinh tích cực tham gia chương trình thực hiện phân loại rác tại nguồn, kế hoạch nhỏ “Đổi rác tái chế – lấy quà tặng”; Phụ trách liên hệ Công ty TNHH MTV Công nghệ Tài nguyên GREEN .
– Thầy Lê Bảo Khanh (Chủ tịch Công Đoàn Cơ sở): Phân công Ban chấp hành Công đoàn vận động CB – GV – NV của nhà trường tham gia chương trình; Tuyên truyền phổ biến sâu rộng trong CB-GV-NV tích cực tham gia chương trình thực hiện phân loại rác tại nguồn, kế hoạch nhỏ “Đổi rác tái chế – lấy quà tặng”.
– Anh Nguyễn Sơn (Phó Phòng Công tác Học sinh sinh viên): Phối hợp với Đoàn trường và phân công nhân viên phòng CTHS thông báo vận động học sinh trung cấp nghề đang theo học tại trường tham gia chương trình; Tuyên truyền phổ biến sâu rộng trong học sinh tích cực tham gia chương trình thực hiện phân loại rác tại nguồn, kế hoạch nhỏ “Đổi rác tái chế – lấy quà tặng”; Theo dõi và điều phối thời gian tổ chức truyền thông ở các tháng tiếp theo.
– Cô Lê Hồng Hảo (Công ty TNHH MTV Công nghệ Tài nguyên GREEN): Phối hợp với BCH Đoàn trường và Phòng Công tác HSSV thực hiện kế hoạch chương trình, thực hiện mời báo cáo viên cho các buổi tuyên thông, phụ trách triển khai chương trình kế hoạch nhỏ “Đổi rác tái chế – lấy quà tặng”.
– Anh Vũ Đức Tiến (Nhân viên Phòng Tổ chức Hành chính – Quản trị): Phối hợp hỗ trợ điều phối sắp xếp phòng, bàn, ghế, đèn chiếu sáng, quạt… cho chương trình. Tham mưu Hiệu trưởng lập danh sách GV, NV nhà trường tham dự chương trình.
– Cô Trần Thị Hồng (Nhân viên Phòng Tổ chức Hành chính – Quản trị): Phối hợp với Công ty TNHH MTV Công nghệ Tài nguyên GREEN hướng dẫn, tuyên truyền phổ biến sâu rộng trong Cán bộ – Giáo viên – Nhân viên và học sinh quy trình phân loại rác tại nguồn đúng quy định.
 1. Thời gian thực hiện:

– Từ 01/03/2023 đến 10/03/2023: Xây dựng, góp ý và ban hành kế hoạch
– Từ 11/03/2023 đến 13/03/2023: Các bộ phận xây dựng thông báo và tạo link đăng ký trình Trưởng ban Tổ chức phê duyệt và ban hành
– Từ 14/03/2023 đến 16/03/2023: học sinh đăng ký theo đường link.
– Từ 17/03/2023-18/3/2023: Tổng hợp danh sách đăng ký.
– Ngày 19/02/2023 đến 31/12/2023: Phối hợp với Công ty TNHH MTV Công nghệ Tài nguyên GREEN tổ chức chương trình tại trường.

 1. Địa điểm và thời gian tổ chức:

(Theo thông báo cụ thể từng tháng)

Trên đây là Kế hoạch kế hoạch Chương trình truyền thông bảo vệ môi trường, tập huấn hướng dẫn phân loại rác tại nguồn và chương trình kế hoạch nhỏ “Đổi rác tái chế – lấy quà tặng” năm 2023.

Trân trọng./.

Kế hoạch chương trình truyền thông về bảo vệ môi trường, tập huấn hướng dẫn phân loại rác tại nguồn và chương trình kế hoạch nhỏ “Đổi rác tái chế – lấy quà tặng” Năm 2023 (Xem tại đây)

Bài viết cùng chủ đề: