– SỬA CHỮA ĐỘNG CƠ XĂNG DẦU

28/12/2020
1128 lượt xem

Học phí: 1.800.000 đ/ 1 tháng – 5 buổi/ tuần

Giảm 10% học phí cho học viên là Bộ đội xuất ngũ

Giảm 30% học phí cho học viên thuộc:

Hộ nghèo, gia đình khó khăn

Tái hòa nhập cộng đồng

Thương binh, bệnh binh

Con thương binh, con bệnh binh

Giảm 30% -> 50 % học phí cho học viên là người khuyết tật

NỘI DUNG KHÓA HỌC:

Xác định tổng quát  một động cơ ôtô

Xác định động cơ, các bộ phận trên động cơ

Tháo, lắp các chi tiết.của động cơ

Phân biệt các loại cam, xú-báp hút- thoát, tháo, lắp ,cân cam , điều chỉnh xú-báp.

Xác định vị trí chi tiết HT làm mát , tháo , lắp chi tiết, kiểm tra ,sửa chữa

Xác định vị trí chi tiết HT làm trơn , tháo , lắp chi tiết, kiểm tra ,sửa chữa

Xác định vị trí mạch nhiên liệu trên bộ chế hòa khí, tháo , lắp chi tiết, kiểm tra ,sửa chữa, điều chỉnh.

Tháo lắp hệ thống, kiểm tra, sửa chữa, Cân lửa …

Phân biệt chi tiết động cơ dầu.

Phân biệt loại kim, tháo lắp, sửa chữa và cân kim.

Xác định bơm, tháo lắp, kiểm tra , cân bơm , xả gió trên động cơ.

Xác định vị trí, tháo, lắp dây điện

Quy trình bảo dưỡng